Adresa
Studio Casa Toscana
Via Fiume 26
58023 Caldana

Telefon: 00393394285344


Danové císlo: IT01325860532
Firemní císlo: 1211
DPH císlo: IT01325860532
Majitel firmy: Marion Sepp

 
Podmínky

Die AGB`s können Sie einfach selbst mit Fotos und Texten füllen oder auf Wunsch einfach ausblenden.


 
Cookies
Soubory cookie stručně vysvětleny:

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy prohlížečem v zařízení uživatele k uložení určitých informací. Až příště navštívíte naši webovou stránku pomocí stejného zařízení, budou informace uložené v cookies zaslány zpět na náš web ("Cookie první strany") nebo na jinou webovou stránku, k níž cookie patří ("Cookie třetích stran").

Prostřednictvím informací uložených a vrácených do souboru cookie příslušný web uznává, že uživatel již přistoupil a navštívil jej pomocí prohlížeče jeho koncového zařízení. Tyto informace používáme proto, abychom mohli web optimálně zobrazit uživateli podle jeho zájmů.

V zařízení je však identifikován pouze samotný soubor cookie. Jakékoli další uchovávání osobních údajů bude provedeno, pouze pokud nám uživatel dá svůj výslovný souhlas, nebo pokud je toto uložení absolutně nezbytné pro to, aby bylo možné nabízenou a vyvolávanou službu využívat.

 

Souhlasíte s používáním cookies

Cookies, které nejsou nezbytně nutné pro poskytování služeb na této webové stránce, se používají pouze poté, co jste k tomu dali souhlas. Udělením souhlasu s používáním cookies na základě oznámení, které poskytneme na webové stránce ("banner cookie"), uživatel souhlasí s používáním cookies.

Uživatel může kdykoli upravit své nastavení cookies individuálně, například aktivací nebo deaktivací jednotlivých kategorií cookies.

 

Deaktivace nebo odstranění všech souborů cookie

Uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo obecně zabráněno ukládání cookies na jeho zařízení nebo aby byl pokaždé dotázán, zda souhlasí s nastavením cookies. Po nastavení může uživatel kdykoli smazat cookies. Jak to všechno funguje, je popsáno ve funkci nápovědy příslušného webového prohlížeče nebo zde hledat přes Google.

Obecná deaktivace cookies může vést k funkčním omezením této webové stránky.

 

Právní základ

Pokud uživatel udělil souhlas s používáním cookies na základě oznámení, které nám poskytl na webové stránce ("banner cookie"), je zákonnost zpracování údajů založena na čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR. Pokud není vyžadován souhlas, náš oprávněný zájem (tj. Zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém fungování tohoto webu a služeb) ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR je právní základ pro používání cookies.

 

Kategorie použitých cookies:

1. Přísně nutné soubory cookie
Soubory cookie, které jsou nezbytně nutné, používá pouze provozovatel webové stránky. Tyto soubory cookie zajišťují funkce, bez kterých nemůže být tento web použit, jak bylo zamýšleno. Proto absolutně nezbytné cookies nelze deaktivovat ani aktivovat jednotlivě.

2. Funkční soubory cookie
Funkční soubory cookie umožňují tomuto webu ukládat informace již poskytnuté uživatelem a na základě toho nabízet vylepšené a přizpůsobené funkce. Tyto soubory cookie shromažďují a ukládají pouze anonymizované informace. Tyto soubory cookie nesledují pohyby uživatelů na jiných webech.

3. Výkonové cookies
Soubory cookie výkonu shromažďují informace o tom, jak se tento web používá. Provozovatel webu používá tyto cookies ke zlepšení atraktivity, obsahu a funkčnosti webu.

Deaktivace funkčních a výkonných cookies může vést k funkčním omezením této webové stránky.

4. Marketing / cookies třetích stran
Marketingové cookies / cookies třetích stran pocházejí mimo jiné od externích reklamních společností a používají se ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem, např. vytvořit cílovou skupinu-orientovanou reklamu pro uživatele.

5. Obsah třetích stran
Tato webová stránka může nabízet obsah nebo funkce poskytované třetími stranami na jejich vlastní odpovědnost. Tito poskytovatelé třetích stran mohou nastavit své vlastní soubory cookie, například pro sledování aktivity uživatelů nebo pro personalizaci a optimalizaci jejich nabídek.

 

Zde jsou podrobnosti o kategoriích, které používáme pro naše webové stránky:

1. Přísně nutné soubory cookie

Poskytovatel Jméno Účel Platnost
Tento web  ansicht Vzpomíná na požadovanou prezentaci nabídky nemovitosti  7 dní 
Tento web  bbreite Optimalizované doručování obrázků pro chytré telefony  1 rok 
Tento web  cookie_dismiss_ty
p
Vzpomíná na rozhodnutí o kategoriích souborů cookie, které mají být použity  1 rok 
Tento web  googlemapsoptin Pamatuje si, zda se mohou zobrazit Mapy Google  1 rok 
Tento web  immopro_flaecheb Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_flaechev Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_land Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_lat Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_lng Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_objekttyp Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_ort Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_plz Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_preisb Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_preisv Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_rad Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_show_obje
ct
Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_stadtteil Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_strasse Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_ussid Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_wo Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_zimmerb Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  immopro_zimmerv Vyhledávání objektů  7 dní 
Tento web  PHPSESSID Identifikace relace  se zavřením prohlížeče 
Tento web  resolution Optimalizované doručování obrázků pro chytré telefony  7 dní 


2. Funkční soubory cookie

Poskytovatel Jméno Účel Platnost
K dispozici nejsou žádné záznamy


3. Soubory cookie výkonu

Poskytovatel Jméno Účel Platnost
K dispozici nejsou žádné záznamy


4. Marketing / cookies třetích stran

Poskytovatel Jméno Účel Platnost
K dispozici nejsou žádné záznamy


Aktuálně jste souhlasili s těmito kategoriemi:


Zde můžete změnit nastavení souhlasu:


 
Ochrana osobních údajů

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf diese Webseite werden verschiedene Informationen gespeichert. Unter anderem: IP-Adresse, Browser, Betriebssystem, Uhrzeit/Datum des Zugriffes, Name der zugegriffenen Datei, Zugriffsstatus und die Datenmenge. Diese Daten dienen ausschließlich zu statistischen Zwecken. Die Daten werden nicht an Dritte, auch nicht in Teilen, weitergegeben.

6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.